Uitstralingspijn in de arm en fysiotherapie

Tintelingen of uitstralingspijn in de arm

Uitstralingspijn in de arm komt vaker voor in combinatie met nekklachten. Denk hierbij aan tintelingen, brandende pijn, loom gevoel of slapend gevoel in de arm.

Uitstraling in mijn arm? Hoe komt dit?

Veel voorkomende oorzaken voor uitstraling in arm en/of hand kunnen te maken hebben met uitstralende pijn vanuit structuren in en rond de nekwervelkolom, zoals tussenwervelschijven, gewrichten, zenuwen en spieren.

Daarnaast kan er sprake zijn van een ‘cervicaal radiculair syndroom’ dit is latijn voor een klachtenbeeld die ontstaat vanuit de nek zenuwwortelen. Dit kan variëren van alleen uitstralingspijn tot vermindering van kracht, gevoel en/of reflexen. 75% van de gevallen komt dit door een vernauwing van het gat van de uittredende zenuwen. In 25% van de gevallen is er sprake van een nekhernia, ofwel het uitpuilen van de tussenwervelschijf wat druk geeft tegen de zenuwwortel.

Een uitstralingsklacht is veel gevallen erg onschuldig, dit staat los van het feit dat de pijn erg alarmerend kan aanvoelen. Screening ten aanzien van de mate van ernst kan goed door de manueel therapeut worden gedaan!

Directe toegankelijkheid, screening fysiotherapie

Als manueel therapeut zijn we geschoold in het herkennen van (ernstige) ziektebeelden, waarvoor u eerst bij de huisarts of medisch specialist moet zijn. Tijdens het eerste consult starten we met een gedegen screening waarin we dit helder krijgen. Gelukkig komt het zelden voor, maar we zijn uiterst alert en verwijzen u in zo’n geval door.

Wat kan manuele therapie Loverbos voor u doen?

Manuele therapie is uiterst effectief voor behandeling van uitstralingsklachten in de arm, eventueel in combinatie met nekklachten. Het eerste onderzoek kunnen wij u uitsluitsel geven of de uitstralingspijn onschuldig of ernstiger is. In veel gevallen stellen we meteen een passend behandelplan op en streven we samen met u naar (snelle) effectieve pijn vermindering in de arm. Daarnaast geven we u de juiste adviezen en eventueel een thuisoefening mee, zo zorgen we er samen voor dat u er niet snel weer klachten aan ondervindt.