Tinnitus en fysiotherapie

 

Oorsuizen ofwel Tinnitus

Tinnitus komt van het Latijnse woord “tinnire” wat wordt vertaald als ‘rinkelen”.
Het kan zich presenteren als een piep in het oor, een constante ruis of een soort gebrom. Helaas heeft maar liefst 10-15% van de Nederlanders hier last van en zoekt hier ook hulp voor.
Tinnitus komt voor op iedere leeftijd maar naarmate de leeftijd toeneemt, neemt ook het aantal mensen met tinnitusklachten toe. Er is een plateau rond 60-79. Daarna nemen de cijfers iets af.

 

Ontstaan van Tinnitus

Het ontstaan van tinnitus kan veel verschillende oorzaken hebben. Een van de meest besproken mogelijke oorzaken is een gehoorbeschadiging. Meteen daarbij te vermelden dat dit zeker niet de enige oorzaak hoeft te zijn! Bij zo’n beschadiging proberen de hersenen te compenseren voor de schade, ze proberen het ontbrekende geluid in te vullen. Dit doen zij door de (gehoor)zenuwen extra gevoelig te laten reageren op geluid. Hier ontstaat het piepend, brommende of ruisende geluid.
Daarnaast tinnitus ontstaan door iets simpels als een propje oorsmeer, sommige medicamenten en vooral stress of psychische belasting spelen vaak een rol!

 

Vormen van Tinnitus

Er zijn twee soorten tinnitus, de subjectieve en de objectieve vorm. Bij de objectieve vorm hoort niet alleen de aan Tinnitus lijdende persoon het geluid maar ook een buitenstaander. De subjectieve vorm is de meest voorkomende vorm; hierbij hoort alleen de persoon zelf het geluid, je kan het als een fantoom-geluid beschouwen.

 

Tinnitus en fysiotherapie

Uit steeds meer onderzoek blijkt dat tinnitus kan worden beïnvloed door positie en functie van het hoofd, de kaak of de nek. Gevoeligheid, spanning of bewegingsbeperking in deze regio’s kan zorgen voor negatieve beïnvloeding van de tinnitus. Dit wordt ook wel somato-sensorische tinnitus genoemd. Overprikkelde sensaties vanuit deze structuren staan anatomisch in connectie met de ‘auditieve cortex’, dit is een breingebied wat de gehoor gewaarwording verzorgd. Heel simpel gezegd, overprikkeling vanuit de nek, kaak of aangezicht zorgt uiteindelijk voor een overprikkelde gehoor gewaarwording ofwel Tinnitus.

 

Ontspannen en Tinnitus?!

Ontspannen en Tinnitus; ze voelen als tegenpolen van elkaar. Toch blijkt het verminderen van stress directe positieve invloed te geven. Normaliter filteren we achtergrond geluid en voorgrond geluid. De geluiden die belangrijk zijn treden op de voorgrond en worden we ons bewust van, de achtergrond geluiden vallen weg in het onbewuste. Door stress werkt deze filter niet meer zo goed, hierdoor treden veel meer geluiden naar de voorgrond en kunnen ze erg vervelend worden!
Niet gek dat concentratieproblemen, oververmoeidheid en depressieve gevoelens vaker voorkomen bij mensen met tinnitus. Ontspanning is hierbij een super medicijn, al is het natuurlijk niet zo wanneer je één keer hebt ontspannen de tinnitus weg is, dit is een voortdurend proces waarin je steeds meer ervaring krijgt en zorgt dat de filter weer beter afgesteld staat.

 

Checklist Tinnitus !

 

Hier volgen 5 vragen die een basale inschatting maken of we u effectief kunnen helpen voor uw tinnitus klachten.
Hoe meer de eindscore naar de 5 neigt, hoe aannemelijker de rol van het bewegingsapparaat in het ervaren van uw tinnitus.

Natuurlijk maken we in de fysieke screening, intake en onderzoek de uitgebreidere inschatting of we het behandelen als zinvol zien.

Kan u met vrijwillige bewegingen van hoofd, nek, kaak of ogen uw tinnitus veranderen?

Is uw tinnitus gelijktijdig ontstaan met nek en/of kaakklachten?

Nemen uw tinnitusklachten gelijktijdig toe of af met nek of kaakklachten?

Zijn er bepaalde houdingen die uw tinnitus beïnvloeden?

Is er variatie in toonhoogte, luidheid en/of locatie van uw tinnitus?

 

We helpen graag!

Tinnitus en fysiotherapie is een relatief nieuwe combinatie, gelukkig komen er steeds meer studies die de relaties met het bewegingsapparaat aan tonen. Manuele therapie en Craniofaciale therapie is een perfecte combinatie in de behandeling voor tinnitus. Met manuele therapie zijn we bij uitstek gespecialiseerd in de wervelkolom, daarmee ook de hoogste 3 nekwervels. Deze hebben een via zenuwverbindingen een connectie met de auditieve cortex. Craniofaciale therapie richt zich op de kaak en het aangezicht, die op hun beurt weer een relatie hebben met het hersengedeelte waar de gehoor gewaarwording wordt geregeld.